ما امروز به شما آموزش میدیم که چطوری عکس در وسط وب در html

باید با تگ <center>این کار رو بکنیم

به عنوان مثال

<html>
<head>
<body>
<center>
<img src=”logo.png”>
</center>
</body>
</head>

</html>

در logo.pngمیتونید آدرس عکس خودتون رو تو pcبدید

 

اگه عکس شما در یک پوشه بود باید اینجوری عمل کرد

<html>
<head>
<body>
<center>
<img src=”mobingraph/logo.png”>
</center>
</body>
</head>

</html>

اسم پوشه ماmobingraphهست شما میتوانید اسم پوشه خودتون رو بدید

 

</پایان>