دامنه یا دامین, IP اختصاصی می باشد که هر وب سایت در هنگام ثبت نام تخصیص داده می شود. لازم به ذکر است که هیچ دو IP را نمی توان یافت که شبیه همدیگر باشند. به این ترتیب, سایت شما, با وجود داشتن یک IP می تواند از بین میلیاردها سایت اینترنتی در اینترنت, پیدا شود.

به همراه IP, نامی نیز به دامنه شما اختصاص می یابد که این دو باهم مترادف می باشند. به این ترتیب که با معلوم بودن IP یا نام دامنه, دیگری نیز قابل شناسایی خواهد بود. به این کار اصطلاحا “”حل کردن IP گفته می شود.

وقتی که شما برای دامنه یک نام انتخاب میکنید دیگران میتوانند با وارد کردن آن نام در مرورگر های اینترنتی شما را پیدا کنند نام دامنه مانند: MOBINGRAPH.IR

به یاد داشته باشید که شما با ثبت دامنه فقط نام دامنه را برای خود ثبت کرده اید, برای داشتن یک وب سایت پس از دامنه به هاست نیاز دارید