باسلام امروز با برای شما یک موکاپ لوگوی gtaآماده کرده ایم که شما میتوانید با ویرایش آن جز جی تی ای استفاده ش کنید