• یک تفکر درست

 • خریدی مطمئن

 • هزینه ای مناسب

 • یک جایگاه مناسب

 • مکان مناسب

 • درصد آماری بالا

 • پشتیبانی 24 ساعته


 • نام و نام خانوادگی : امید محسنی
 • درگاه پرداخت : زرین پال
 • لینک درگاه : کلیک کنید
 • شماره تماس : 09190113878
 • بعد از پرداخت مبلغ حتما با ایمیل یا تلگرام ما CyberSpirit_Senior@ ارتباط برقرار کنید
 • وب سایت مبین گراف با یک خرید مطمئن و جایگاهی درست بازدید خود را به صورت باور نکردی افزایش دهید. ***** وب سایت مبین گراف با یک خرید مطمئن و جایگاهی درست بازدید خود را به صورت باور نکردی افزایش دهید. *****

  لیست قیمت بنرهای افقی

  ADS 1

  تبلیغات بنر افقی در زیر هدر

  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 25000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 40000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 60000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 80000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه ای مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 1

  تبلیغات بنر افقی در هدر انجمن

  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 20000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 35000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 55000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 75000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 1

  تبلیغات بنر افقی در زیر هدر انجمن

  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 15000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 30000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 50000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 60000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه های مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 1

  تبلیغات بنر افقی در فوتر انجمن

  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 5000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 20000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 40000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 50000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه های مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  پاپ آپ

  ADS 4

  تبلیغ پاپ آپ در صفحه نخست سایت

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 3 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه های منابستی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 4

  تبلیغ پاپ آپ در انجمن

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 4 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید  لیست قیمت بنرهای عمودی

  ADS 1

  تبلیغات بنر عمودی در سایدبار سایت

  اندازه بنر : 240 - 120

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 10000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 30000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 40000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 50000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه ای مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 1

  تبلیغات بنر عمودی در سایدبار سایت

  اندازه بنر : 240 - 120

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 10000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 30000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 40000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 50000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه ای مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 1

  تبلیغات بنر عمودی در گوشه سایت

  اندازه بنر : 240 - 120

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 15000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 35000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 45000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 55000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه ای مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 1

  تبلیغات بنر عمودی در گوشه انجمن

  اندازه بنر : 240 - 120

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 12000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 32000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 42000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 52000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه ای مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  پاپ آپ

  ADS 4

  تبلیغ پاپ آپ در صفحه نخست سایت

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 3 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه های منابستی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 4

  تبلیغ پاپ آپ در انجمن

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 4 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید  تبلیغات متنی

  ADS 1

  تبلیغات متنی در سایدبار سایت  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 5000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 25000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 35000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 45000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه ای مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید
  ADS 1

  تبلیغات متنی در فوتر انجمن  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 5000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 2 ماه : 25000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 35000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 6 ماه : 45000 تومان

  برای خرید این جایگاه کلیک کنید

  تعرفه ای مناسبتی

  ناموجود

  برای خرید هدیه این جایگاه کلیک کنید